Fjellsprekk sprenger stein og betong på en trygg måte

Maskinsalg AS er forhandler av FJELLSPREKK®.

Fjellsprekk er blandt markedets rimeligste og mest effektive ekspanderende betonger.
Det brukes til å sprekke fjell, betong og store steiner på en trygg måte.
Et rimelig og mer effektivt alternativ til andre tilsvarende sprengningsmetoder.

  • Ingen eksplosiver.
  • Ingen støy eller skadelige vibrasjoner.
  • Ingen farlige gasser
  • Kan brukes inne og ute.
  • Ingen tillatelser nødvendig.
  • På lager i vår butikk i Bergen nå.
Fjellsprekk

Fjellsprekk er en spesialmørtel som ganske enkelt blandes med vann. Etter en viss tid utvilkles et enormt ekspansjonstrykk på opp til 1,2 tonn/cm2 som gir en sikker og støysvak oppsprekking av fjellet / betongen.
Virkningstiden avhenger av temperatur, hullavstand og fjelltype, og kan variere fra 45 min. til 3 uker.

Fjellsprekk Super 0-10 virker best i temperaturer fra rundt 0°C til ca 10°C.
Fjellsprekk Super 10-20 virker best i temperaturer fra ca 5-10°C til rundt 20°C.
Fjellsprekk Sommer 20-30 virker best i temperaturer over 20°C.
De kommer i 20kg spann med 4x5kg poser.

Men kan fint bruke Fjellsprekk som er beregnet for høyere temperatur enn den som faktisk er.
Hvis det f.eks. er 10 grader og man bruker Fjellsprekk 20-30 vil det bare ta litt lenger tid før sprekkingen kommer igang.
Man bør derimot ikke bruke Fjellsprekk som er beregnet for flere grader lavere temperatur enn det som er.
F.eks. hvis man bruker Fjellsprekk 0-10 når det er 20 grader ute. Da kan man risikere at ekspansjonen begynner for fort. Og det kan sprute ut av hullet i steden for å sprekke.

Priser

Fjellsprekk Super/Sommer20 kg spann:kr. 990,- inkl. mva. (kr. 792,- eks. mva.)Et spann inneholder 4 stk poser a 5kg.
 5 kg pose:kr. 375,- inkl .mva. (kr. 300,- eks. mva.) 

Beskrivelse og egenskaper

FJELLSPREKK® er en ekspanderende mørtel til sprekking av fjell og betong uten å sprenge, og uten rystelser. Den kan brukes ute og inne.

Bruksområder

FJELLSPREKK® brukes for å splitte opp fjell, stein og betong på en trygg måte.
Den er meget velegnet til bruk i nærheten av konstruksjoner og bygg hvor rystelser utgjør en fare. Man kan med stor fordel bruke det innendørs på fjell og betong, for effektiv og enkel oppdeling.

Temperatur

FJELLSPREKK® Super Super 10-20 er best å bruke ved temperatur opp til ca 20-25 °C.
FJELLSPREKK® Super Super 20-30 kan brukes i temperatur over 15-20 °C.
Ved kjølig temperatur, bør det brukes lunket vann.
Ved høy temperatur er det viktig å bruke kaldt vann, for å forhindre rask herding og utblåsing.
Se bruksanvisniing på pakken.

Ut-blanding

FJELLSPREKK® blandes sammen med vann med visp på drill eller mørtelmikser.
Prøv å begrense mengden luft i blandingen ved å holde moderat fart i miksingen.
Det er viktig å følge blandeforhold som står på posen. Og så er det veldig viktig å passe på at alt blir blandet, og ingenting blir liggende igjen i kantene eller i bunnen.
Passende blandetid er ca 2 minutt.
Etter det har man maks 5 minutt på å fylle hullene, så derfor bør alt være klargjordt på forhånd.
Vask bøtte og utstyr grundig med rent vann mellom hver blanding.

Bruksmåte

Ferdig blandet FJELLSPREKK® har en konsistens som en dressing. Dette tømmes rett i hullene, eller ved hjelp av trakt.
Om solen har varmet fjellet mye, kan temperaturen bli for høy og det vil kunne resultere i at herdingen blir for hurtig, og det kommer opp av hullet med et lite poff.
Pass derfor på at temperaturen i fjellet er korrekt, og at det ikke er vann i hullet. Det kan også være for høy temperatur rett etter boring.
Ved tvil, bruk et termometer litt nedi hullet, for å sjekke om temperaturen er korrekt.
Hvis det er sprekker i fjellet, kan det brukes plaststrømpe for å unngå at mørtelen renner ut i sprekkene.

Virkningstid

FJELLSPREKK® har en virkningstid på 45 minutt til 3 uker, avhengig av temperatur, hullavstand, fjelltype og hvilket utslag man har.
Jo høyere temperaturen er, jo raskere går oppsprekkingen.

Forbruk

Hulldiameterø32mmø35mmø38mm
Hull-lengde pr 5kg sekk ca3,2m2,9m2,3m

Forarbeid

Rensk fjellet eller betongen for løsmasse først.
Deretter må man analysere hvordan det er hensiktsmessig å bore hullene.
Man bør unngå å bore i sprekker, hvis man ikke skal splitte langs hele sprekken. Bor heller mellom sprekker, slik at det sprekker bedre opp. Man kan med fordel bore i et type sikksakk mønster og ikke i rader, for å unngå lange blokker, og få det mer opp-sprekket.
Men ved avslutning mot vegg eller andre konstruksjoner, hvor man vil ha en rettest mulig kant, kan man sømbore så nærme som mulig.
Ved splitting av fjell bør man underbore 5-10 cm for å få med seg alt mellom hullene. Man bør også passe på at man har godt utslag i fronten av hullene. Man kan også bore i andre vinkler for å oppnå ønsket resultat.

Sikkerhetsregler

FJELLSPREKK®. må ikke helles på beholdere, pga utrolige krefter som oppstår.
Det er viktig å bruke gummihansker, vernebriller og støvmaske (FFP3) samt heldekkende bekledning.
Etter man har fylt hullene skal man ikke oppholde seg over dem de første 3-4 timene, pga fare for utblåsning.

Hvordan det skal bores

FJELLSPREKK® virker ved at det oppnår et ekstremt press under herding. Når man skal bore er det derfor viktig å tenke hvilken retning man borer i.
Ekspansjonen vil presse mot sidene i hullet, og det er derfor viktig at man ser at fjellet kan sprekke opp i minst en retning. Det vil alltid sprekke der det er enklest å dele fjellet.
Ved riktig blanding, kan det ha en kraft på opptil 1,2 tonn pr cm3!
Derfor er det meget velegnet til oppsplitting av fjell i kjellere og inntil bygninger, hvor det er for stor risiko ved sprengning med sprengstoff.

Farebeskrivelse

Stoffet kan irritere huden, og etse i sår.
Det kan irritere luftveiene og øynene.
Det er derfor viktig å bruke gummihansker, vernemaske og vernebriller, samt heldekkende bekledning.
Ved hud eller øyekontakt, skyll grundig med rent vann.
Får man det i åpne sår, skyll grundig med vann, og oppsøk lege for rensing av såret snarest.
Ved innånding eller svelging, drikk mye vann. Oppsøk eventuelt lege.


Innholdsfortegnelse

kalsiumhydroksid Ca0
silisiumdioksid Si02
jernoksid Fe203
aluminiumoksid Al203

Les mer om FJELLSPREKK® eller kontakt oss for mer informasjon.

Maskinsalg logo
Maskinsalg AS

Maskinsalg AS ønsker å være din totalleverandør innen våre produkt områder. Vi legger vekt på å være konkurransedyktige både når det gjelder service, pris og ikke minst kvalitet.
Vårt salgs og service apparat har lang og bred erfaring.
Vi ser det som vår hovedoppgave å skaffe våre kunder et best mulig tilpasset produkt og servicetilbud.

© 2024 Maskinsalg AS. All Rights Reserved. 
Kontakt
Addresse:
Blindheimsveien 1,
5131 Nyborg
Telefon:
+47 55 19 96 20
Epost:
post@maskinsalg-as.no
Åpningstider

Mandag-fredag: 7:30-16.00
Lørdag: stengt
Søndag: stengt

Personvernerklæring